3 Perkara Yang Perlu Diketahui oleh Pihak Majikan Mengenai Cuti Umum Di Malaysia

English Version PUBLIC HOLIDAYS IN MALAYSIACUTI UMUM DI MALAYSIA The government of Malaysia declared  September 4, 2017  a public holiday following Malaysia’s outstanding performance at the 29th SEA Games. The Prime Minister was teasing the crowd, saying it was not easy to declare a public holiday.  Many Malaysians Employers are surely wondering how the Government can declare a public Read More…

Risiko Syarikat Asing Memulakan Perniagaan Di Malaysia

English Version 中文版 The Risks of Foreign Companies Starting Business Venture in MalaysiaRisiko Syarikat Asing Memulakan Perniagaan di Malaysia BackgroundLatar belakang A Chinese Company (“C”) was lured by a company that is incorporated in Malaysia(“M”) to expend his business to Malaysia. C agreed to it and hence incorporated  his company in Malaysia before  enterRead More…

Akta Syarikat Baru 2016 Pengurus Kehakiman Perkiraan Sukarela Korporat Pemulihan Hutang

English Version 中文版 The New Companies Act 2016Akta Syarikat Baru 2016 How will the Judicial Manager and Corporate Voluntary
Arrangement affect
the Recovery of your Million Dollars Debts as an Unsecured Creditors Bagaimana
Pengurus Kehakiman dan Perkiraan Sukarela Korporat akan mempengaruhi Pemulihan
Hutang Jutaan Dolar anda sebagai Pemiutang Tidak Bercagar Seminar PRead More…

Mengapakah jaminan patut diberikan? Apakah Alasan Yang Harus Anda Tawarkan?

Why
Bail Should Be Granted? What Reasons Should You Offer? If you are arrested, you may try to offer the following reasons as ONE of the many reasons, please consult your lawyer independently. Sekiranya anda ditahan, anda boleh mencuba alasan berikut sebagai salah SATU daripada alasan-alasan, sila secara bebas merujuk kepada peguam anda. The main purpose of the implementation of MCO is to bRead More…

Tempoh penggulungan dilanjutkan 21 hari 6 bulan

“English Version” 中文版 You Can Issue a Demand but you must wait 6 months to sueAnda Boleh Mengeluarkan Tuntutan tetapi anda mesti menunggu 6 bulan untuk menuntut Nuclear Bomb Bom nuklear 1 During the Movement Control Order (MCO),
on April 10, 2020, our Minister of Domestic Trade and Consumer Affairs, the
Honourable Datuk Alexander Nanta Linggi 
struck  a nuclear bomb inRead More…

Anda telah disaman 6 Perkara yang Harus Anda Ketahui

ANDA TELAH DISAMAN 6 Perkara yang Harus Anda Ketahui tentang Saman di Mahkamah Malaysia
YOU HAVE BEEN SERVED 6 Things You Must Know in a Malaysian Court Summons
Writ Saman dan Prosedur Lain
Dalam artikel ini kita akan membincangkan cara terpantas untuk mendapatkan Penghakiman dan kemudian bagaimanakah anda dapat memulihkan hutang anda melalui pelaksanaan Penghakiman.
Writ of Summons (Writ Saman) ARead More…

Writ; Penyitaan; Penjualan; Pertikaian; Hak Milik; Barangan Disita

Writ; Penyitaan; Penjualan; Pertikaian; Hak Milik; Barangan Disita Writ Seizure Sale Dispute Ownership Goods Seized   Seorang Syerif di Mahkamah Sesyen melaksanakan satu Writ Penyitaan dan Penjualan dalam pelaksanaan satu Penghakiman bagi harta Penghutang Penghakiman (judgment debtor). A Sheriff of the Sessions Court executed a Writ of Seizure and Sale in the enforcement of a Judgment oRead More…

Menggulung Syarikat yang ingin Menggulung Syarikat Kami

Menggulung Syarikat yang ingin Menggulung Syarikat Kami Wound Up the Company Who Tried to Wind us Up FORE-SIGHT MARKETING SDN. BHD.  And  QUINTRAZ SDN. BHD. 1. Terdapat dakwaan bahawa perjanjian pinjaman berjumlah RM1,080,000.00 telah dimeterai antara salah seorang pengarah (bapa saya) Fore-sight Marketing Sdn. Bhd dan Quintraz Sdn. Bhd.  There was an allegation that a loan agreement for Read More…

Alex Chang Companies Winding-Up Handbook

Penggulungan Tanpa Petisyen Penghakiman Malaysia

Penggulungan Tanpa Petisyen Penghakiman Malaysia Winding Up Without a Judgment Petition Malaysia   Perlukah saya mendapatkan penghakiman SEBELUM memfailkan petisyen penggulungan terhadap penghutang saya? Must I obtain a Judgment BEFORE filing a winding-up petition against my debtors?   Buku Panduan Penggulungan Syarikat Alex Chang Ini adalah antara soalan yang sering ditanya. JaRead More…

Alex Chang Companies Winding-Up Handbook

Apakah penggulungan wajib insolvensi likuidasi

Apakah penggulungan wajib; insolvensi; likuidasi What is compulsory winding‑up insolvency liquidation   Penggulungan Wajib Likuidasi; insolvensi; penggulungan wajib di Malaysia adalah diperuntukkan di bawah seksyen 218 Akta tersebut. Compulsory winding-up insolvency liquidation in Malaysia is pursuant to section 218 of the Act.   Ia adalah proses perundangan yang mana PenerimaRead More…

Child Custody

Memahami Hak Jagaan Anak dan Penjagaan Bayi di Malaysia

Memahami Hak Jagaan Anak dan Penjagaan Bayi di Malaysia Understanding Child Custody & Guardianship of Infants in Malaysia Tiada definisi khusus bagi hak penjagaan anak dalam Akta Penjagaan Kanak-Kanak 1961 (GIA) mahupun di dalam Akta Membaharui Undang Undang (Perkahwinan dan Perceraian) 1976 (LRA). Terdapat tiga jenis hak penjagaan termasuklah hak penjagaan undang-undang, hak penjagaRead More…

Waisat / Will

Pengagihan Harta Si Mati Dalam Ketiadaan/ Tanpa Wasiat

Pengagihan Harta Si Mati Dalam Ketiadaan/ Tanpa Wasiat The Distribution Of A Deceased Estate In The Absence Of /Without A Will Pengagihan Tanpa Wasiat : Pengagihan Harta Si Mati  Dalam Ketiadaan /Tanpa Wasiat Pengenalan Akta Pengagihan (Distribution Act) 1958 mentadbir pengagihan hartanah seseorang yang mati tanpa wasiat, yang merupakan orang yang meninggal dunia tanpa meninggalkan wasiatRead More…

Perkhidmatan Gantian bagi Saman Mahkamah Kuala Lumpur Malaysia

Perkhidmatan Gantian bagi Saman Mahkamah Kuala Lumpur Malaysia Substituted Service of Court Summons Kuala Lumpur Malaysia “中文版” Perkhidmatan Gantian (Substituted Service) Pengenalan ringkas kepada proses Perkhidmatan Gantian.  A brief introduction to the process of Substituted Service.   Melainkan dinyatakan secara khusus oleh Kaedah-Kaedah Mahmakah bRead More…

bankruptcy discharge free debt

Pertanyaan; Penjamin Sosial; Pelepasan; Pembatalan Bankrap Automatik Malaysia

English Version
中文版
Penjamin Sosial Tidak Dapat Dibuat Bankrap Dalam Pindaan Baru
Penjamin Sosial tidak lagi boleh dijadikan bankrap di bawah Akta Kebankrapan baru (kini Insolvensi). Rang undang-undang itu telah diluluskan pada Mac 2017 oleh Parlimen Malaysia tetapi tarikh pelaksanaan Akta itu belum ditetapkan.
Social guarantor can no longer be made a bankrupt under the new Bankruptcy (now IRead More…

Wajarkah Pemiutang Memfailkan Kos untuk Bil Setelah Penghutang Bankrap

Wajarkah Pemiutang Memfailkan Kos untuk Bil Setelah Menyebabkan Penghutang Bankrap Should the Creditors File a Bill of Costs After Making a Debtor Bankrupt  Sesetengah pemiutang menghadapi dilema, patutkah kami failkan kos untuk bil setelah penghutang diisytihar bankrap? Some creditors face a dilemma, shall we file a bill of costs after the debtors have been made a bankrupt?   JawapanRead More…

Pertikaian Pemegang Saham

Pertikaian Pemegang Saham Shareholders’ Dispute “中文版” Injunksi Mareva adalah perintah mahkamah yang membenarkan pemohon membuat permohonan ex parte.        Mareva injunctions are court orders that allows the applicant to way of an ex parte application.   Apa yang menarik tentang perintah jenis ini adalah kami telah menggunakannya banyak kali untuk membekukan akaun oranRead More…

Hantarkan PASUKAN PENYITAAN untuk Mendapatkan Dana yang Hilang

Hantarkan PASUKAN PENYITAAN untuk Mendapatkan Dana yang Hilang Send in the SEAL Team To Extract Your Lost Funds “中文版” Selepas anda mendapatkan sesuatu penghakiman, anda hanya mencapai SEPARUH, mengumpulkan jumlah penghakiman adalah satu tugas yang lebih mencabar   Once you have obtained a judgment, you are only HALF way there, collecting the judgment sum is another  uphRead More…

Rental-Recovery-2

Penyewa Tidak Bayar Tunggakan; Pengusiran; Bolehkah Polis Membantu?

Mendapatkan Semula Sewa; Penyewa Tidak Bayar Tunggakan; Pengusiran; Bolehkah Polis Membantu? Recovery Rent Tenants Not Paying Arrears Eviction Can the Police Help? English version
ANDA ADA PENYEWA YANG TIDAK BAYAR SEWA DAN TINGGAL LEBIH MASA? Kami sebagai peguam anda ada kepakaran dan penyelesaian untuk anda mendapatkan semula sewa dan mengusir penyewa itu.
YOU HAVE A NON PAYING OVERSTAYING TENARead More…

Businessman

Pemulihan Selepas Penggulungan, Sebelum Penghutang Menghadapi Masalah

Pemulihan Selepas Penggulungan dan Pemulihan Sebelum Penghutang Menghadapi Masalah Recovery After Winding Up and Recovery Just Before Debtors Going South   Ramai peguamcara boleh mendapatkan semula hutang untuk anda. Tetapi berapa ramai peguamcara yang boleh mendapatkan jumlah yang besar dari kedua-dua jenis syarikat seperti di bawah: Many lawyers can recover a debt for you.   But hoRead More…

Companies-Winding-Up-law12

Dapatkan Semula Hutang Anda – Bayar jika tidak Gulung Pemiutang tidak bercagar

Dapatkan Semula Hutang Anda – Bayar jika tidak Gulung Pemiutang tidak bercagar Recover Your Debts- Pay Up or Wind Up Unsecured Creditors
 
Pemiutang tidak bercagar, pulihkan Hutang Anda – Bayar, jika tidak, gulung
Unsecured Creditors Recover Your Debts- Pay Up or Wind Up
 
Dalam mendapatkan semula hutang anda, kami menganggap petisyen penggulungan sebagai salah satu cara yang paling berRead More…

Tiga Cara Insurans Peribadi Kereta akan Mengosongkan Dompet Anda

Tiga Cara Insurans Peribadi Kereta akan Mengosongkan Dompet Anda
3 Ways Your Private Car Insurance Will Burn a Hole in Your Pocket
English Version
中文版
Di Malaysia, membeli kereta adalah simbolik sebagai tanda berdikari dan kedewasaan dalam kehidupan kebanyakan daripada kita. Namun begitu, tahukah anda, sejauh manakah perlindungan yang polisi insurans peribadi kereta standard anda berikan dRead More…

Encik Chang Ahli Silap Mata yang Berjaya Membuat Penghutang Membayar

Encik Chang Ahli Silap Mata yang Berjaya Membuat Penghutang Membayar Mr Chang the Debtor Whisperer to Make Him Pay Perkataan Magik dan Perhatian peribadi Mendapatkan Kami Wang dalam Kelajuan Sepantas Kilat Magic Words and Personal Attention  Got Us Our Money in Lighting Speed   1               Salah satu daripada pelanggan kami telah mengelakkan kami, semua surat yang kami hRead More…

Kerja Teliti, Hasil Luar Biasa

Kerja Teliti, Hasil Luar Biasa Meticulous Work Spectacular Result Mereka teliti dan hasil mereka luar biasa They are meticulous and their results are spectacular Terdapat banyak jenis peguam Lawyers there are many types.   Kami memerlukan peguam yang mencari penyelesaian kepada masalah kami, menunjukkan cahaya di hujung terowong gelap, memberi amaran jika ada bahaya di hadapan. Alex ChRead More…

Satu Kajian Perbandingan Akta Had Masa di Timur dan Barat Malaysia

 Satu Kajian Perbandingan Akta Had Masa di Timur dan Barat Malaysia
Limitation Act in East and West Malaysia A Comparative Study BATASAN UNTUK BERTINDAK BAGI MENDAPATKAN SEMULA TANAH DAN SEWA
Mengenai batasan untuk bertindak bagi mendapatkan semula sewa, jangka masa bagi ketiga-tiga bidang kuasa adalah terhad kepada 6 tahun.
LIMITATION OF ACTIONS TO RECOVER LAND AND RENT
With regards to the liRead More…

Alex Chang Companies Widing Up Handbook

Bagaimanakah membuat penggulungan terhadap penghutang anda di Mahkamah Malaysia.

Bagaimanakah untuk membuat penggulungan terhadap penghutang anda di Mahkamah Malaysia. How to wind up your debtors in Malaysian courts   Serba-sedikit maklumat umum tentang penggulungan syarikat penghutang anda di Mahkamah Malaysia: Some General Information about winding up your debtors company in Malaysian court:   -Bagaimana untuk membuat penggulungan terhadap syarikat penghutang anRead More…

Alex Chang Companies Widing Up Handbook

Bagaimanakah Saya Membuat Penggulungan Syarikat?

Bagaimanakah Saya Membuat Penggulungan Syarikat? How do I wind up a company?   Jika terdapat syarikat yang berhutang dengan anda, dan telah gagal, enggan (tidak mahu) atau abai (terlupa) untuk membayar hutang, anda boleh memohon untuk membuat penggulungan dengan menyampaikan petisyen ke Mahkamah berdasarkan Seksyen 218 (1)(e) Akta Syarikat 1965. If a company owes you money and has faileRead More…

Bagaimanakah Anda Memastikan Penghutang Anda Meringkuk di dalam Penjara

(Bagaimanakah Anda Memastikan Penghutang-Penghutang Anda Meringkuk di dalam Penjara) How to Put Your Debtors Behind Bars Jail Time “Saya telah membelanjakan banyak wang untuk mendaptkan penghakiman tapi saya tidak mendapat apa apa pulangan….” “I have spent lots of money to obtain a judgment but I cannot get any recovery…”     Bagaimanakah anda mendapatkan “jaminan” baRead More…

Alex Chang Companies Widing Up Handbook

Bagaimanakah membuktikan bahawa syarikat tidak mampu membayar hutang?  

Bagaimanakah saya buktikan kepada mahkamah bahawa syarikat tidak mampu membayar hutang? How do I prove to the Court that the company is unable to pay its debts?   Mahkamah boleh menganggap bahawa syarikat tidak mampu melunaskan hutang jika perkara berikut berlaku: The court  may  presume that a company as being unable to pay its debts if any of the following occurs: Pemiutang (boleh Read More…