98 peratus daripada hutang didapatkan semula.

98 peratus daripada hutang untuk didapatkan semula selepas membayar yuran guaman.

98 percent recovery of the debt after paying legal fees 

Kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih diatas perkhidmatan anda kerana:

 

 

We would like to record our gratitude towards your services for the following reasons:

 

  1. Isu itu, walaupun telah dicabar, telah didengar dan diselesaikan dalam masa dua bulan dari tarikh pemfailan Petisyen Penggulungan Syarikat. Kami sedar bahawa petisyen telah difailkan tanpa pemfailan sivil untuk mendapatkan penghakiman.

 

 The matter, although contested, was heard and settled within two (2) months from the date of filing of the Companies Winding Up Petition.  We note here that the Petition  was filed without filing a civil to obtain a judgment.

 

  1. Selepas membayar yuran guaman, kami menerima lebih daripada 98% dapatan semula hutang-hutang yang tidak dibayar.

 

 After paying your legal fees, we have received more than 98% in recovery of the debt outstanding.

 

Terima kasih sekali lagi.

 

Thank you again

 

Perkhidmatan Tayar Kajang

Goh.

 

“The Malay Version is a translation to the best efforts and if there is a conflict between the translation and the English version, please refer to the English version.”

 

“Versi Bahasa Melayu ini adalah usaha terbaik kami untuk menterjemah. Jika ada konflik di antara terjemahan Bahasa Melayu dengan versi Bahasa Inggeris, sila rujuk versi Bahasa Inggeris.”

 

Original Translation by Khairunnisa

Amended by June and Alicia

 

WhatsApp